Op woensdag 6 April hebben wij een mega leuke uitstap gepland voor alle leden , spelers en ouders die verbonden zijn met onze club. Dus iedereen , ook niet stage deelnemers. Er is busvervoer voorzien.

Kostprijs : 40€ per persoon ( incl ticket + bus ) voor niet-deelnemers stage.

Inschrijving kan uiterlijk tot 28 maart 2022 door overschrijving van totaal bedrag op rekening nummer BE24 0019 2441 5938 + naam deelnemer.

211016spases