Beste leden,

De overgang van 2020 naar 2021 is net achter de rug. We wensen iedereen een goede gezondheid en een jaar waarin we hopelijk terug naar het nieuwe normale leven kunnen gaan.

In het overlegcomité COVID-19 is besproken dat er in de nabije toekomst geen of weinig versoepelingen van de regels inzake COVID-19 zullen gebeuren. We zien ons dan ook (op advies van Voetbal Vlaanderen en KBVB) genoodzaakt om de competities nu reeds te beëindigen. Andere activiteiten zoals het paastornooi en de voetbalstage worden voorbereid zodat deze, indien mogelijk, kunnen doorgaan. De nodige info wordt u later bekend gemaakt, wanneer verdere beslissingen hieromtrent genomen worden.

We beseffen dat het voor alle leden door de vele COVID-19 regels een zeer moeilijk seizoen geweest is. Ook voor ons als club was het een bizar jaar waarin vele veranderingen gebeurd zijn en er heel wat onzekerheden waren. Toch hebben wij als club niet stil gezeten. We willen alvast deze belangrijke info al meegeven voor het seizoen 2021-2022.

- We hebben ondertussen een verbintenis aangegaan met een nieuwe partner voor onze kledij en in het kader hiervan zijn er enkele belangrijke aspecten :

o Voor het seizoen 2021 – 2022 en 2022 – 2023 wordt terug een kwaliteitsvol pakket voorzien voor elk spelend lid. Dit pakket zal bestaan uit een sportzak met daarin een t-shirt (U7 tot en met U13) of polo (U15 en hoger), een trainingsbroek en een hoody. Er volgt eind mei (normaal 20 en 21/05/2021) een pasdag die door de kledijpartner zelf wordt georganiseerd. We verwachten jullie die dag. De juiste datum zal nog meegedeeld worden.

o Er zal een degelijke en gemakkelijke webshop voorzien worden waarop nog andere artikelen aangeboden worden. Elk lid kan via die webshop rechtstreeks zaken bestellen die thuis geleverd worden.

- De nieuwe website van de club is nu reeds actief en zal zo onderhouden worden dat iedereen steeds de juiste en meest recente info kan raadplegen.

- Om het aantal ploegen en spelers te bepalen voor het seizoen 2021 – 2022 hebben we een document opgesteld waarin we vragen wat jullie plannen zijn naar het volgende seizoen toe. Wij hebben reeds een plan opgesteld dat ervoor zorgt dat er zoveel mogelijk door iedereen kan gespeeld worden. Dit document vinden jullie terug in deze website onder : " Documenten , Seizoen 2021-2022 ". Graag het document ingevuld terug te bezorgen aan de begeleider van de ploeg.

- Het lidgeld voor het seizoen 2021 – 2022 zal hetzelfde bedrag zijn als het huidig seizoen. De betaling ervan gaan we koppelen aan de pasdag van de kledij. De formulieren zullen tijdig ter beschikking gesteld worden. We beseffen als club dat het voor de leden niet leuk was om bruusk te moeten stoppen met trainen en het seizoen niet te kunnen verderzetten. Hierdoor hebben we al vele vragen omtrent lidgeld ontvangen. Net daarom zal er naar volgend seizoen toe een compensatie volgen. In de nabije toekomst zal beslist worden wat dit precies inhoudt.

We willen iedereen nogmaals bedanken voor het vertrouwen in ons en hopen dat iedereen gezond mag blijven. Hopelijk zijn de vaccinaties zo snel mogelijk achter de rug, zodat dit jaar alles op een normale manier kan beleefd worden. We werken er volop aan om als club klaar te staan voor een nieuwe start zodat we jullie met open armen kunnen ontvangen zodra het mag.