GELDENDE CORONAMAATREGELEN VANAF 27/11/2021

Op het Overlegcomité van 26 november kregen de reeds geldende coronamaatregelen een update. Deze zijn vervat in het Koninklijk Besluit van 27 november 2021. De update betreft vooral het sluitingsuur van de kantine vanaf 23u en dat indoorpubliek niet langer toegelaten is, behalve ouders van jongeren tot 18 jaar.

De genomen maatregelen betreffen een update van de coronarichtlijnen die eerder van kracht waren. We geven een overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector die vanaf 27 november van start gaan.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

MONDMASKERS

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar. Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers, enzovoort.

Je draagt dus bij het betreden van sportinfrastructuur altijd een mondmasker, tenzij in onderstaande gevallen:

 • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. Tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
 • Het publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken

Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

PUBLIEK

Vanaf 29 november 2021 is indoor publiek niet langer toegelaten, behalve ouders van jongeren tot 18 jaar. Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek onder de 100 personen blijft wordt afstand aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publieke toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.

Boven de drempel van 100 personen outdoor zijn er niet langer twee mogelijkheden. Zonder CST kan men geen massa-evenementen meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgegeven. Enkel met CST zijn publieksaantallen boven deze drempels nog mogelijk, mits:

 • Toestemming van het lokale bestuur vanaf 100 personen outdoor
 • Het voldoen aan de mondmaskerplicht
 • Het publiek beperkt is tot 75.000 personen

Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.

Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.

Tot op heden mag in Vlaanderen het CST enkel opgevraagd worden voor publiek bij wedstrijden en voor consumerende klanten in het horecagedeelte. Voorlopig is het vooralsnog niet wettelijk om het CST te vragen aan sporters, trainers/coaches, scheidrechters, vrijwilligers, … De Vlaamse Sportfederatie goot alles in een handig overzicht.

Meer info over het gebruik van CST kan je hier vinden.

INDOOR INFRASTRUCTUUR

Men moet beschikken over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder).

De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt.

Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • indien er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 • Kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.

KANTINES/CAFETARIA

De controle op het CST-ticket bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar.

Verplichte sluiting vanaf 23u conform de horeca.

KLEEDKAMERS

Kleedkamers hoeven niet gesloten te worden, maar het gebruik ervan moet zo veel mogelijk beperkt worden.

We adviseren met aandrang om minstens volgende zaken op te nemen in een actieplan voor het gebruik van kleedkamers:

 • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dit maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
 • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
 • Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, is het gebruik van een CO2-meter sterk aanbevolen.
 • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
 • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk
 • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen