ma 13 september 2021

VERPLICHTING CO²-METERS IN KLEEDKAMERS EN REGELS ROND MONDMASKERPLICHT

Er zijn een aantal extra verduidelijkingen gekomen bij de coronamaatregelen die gelden vanaf 1 september 2021. Ondanks alle bezwaren die Voetbal Vlaanderen - en bij uitbreiding de hele sportsector - heeft gemaakt, worden CO²-meters toch verplicht in alle kleedkamers. Ook over de regels voor de mondmaskerplicht is er een update verschenen in het basisprotocol van Sport Vlaanderen.

VERPLICHTING CO²-METERS

Na het laatste Ministerieel Besluit en federale FAQ’s was er nog wat verwarring over de verplichting van de CO²-meters en de uitzonderingen die er in de federale FAQ werden opgenomen. Na overleg met kabinet werd volgende regeling opgenomen in het basisprotocol sport en corona:

  • Het plaatsen van een CO2-meter is volgens het federale MB verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten (zie verder voor uitzonderingen). Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers onder deze bepaling. Deze CO2 meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats (maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie) worden geïnstalleerd in de sportruimtes en in de kleedkamers (dus niet in gangen, toiletten, …). De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt. Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot 1 november 2021.
  • Met betrekking tot de CO2 monitoring legt het federale MB op om 900 ppm (parts per million) in te stellen als waarschuwingsniveau. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen genomen worden op basis van het hogervermelde ventilatieplan om de aanvoer van verse lucht te verhogen.
  • Voor ons futsal en minivoetbal is de CO2 meter niet verplicht in de sporthal, wel in de kleedmakers.

MONDMASKERPLICHT

Een samenvatting genomen uit het basisprotocol sport en corona. In de praktijk verandert er weinig aan wat er oorspronkelijk al stond, maar de bepalingen liggen nu meer in lijn met de federale FAQ.

  • Een mondmasker dragen in outdoor- en indoor sportinfrastructuur is niet meer verplicht voor personen +13 jaar tenzij het lokaal bestuur duidelijke signalisatie heeft aangebracht dat duidt op de verplichting om een mondmasker te dragen.
  • Het dragen van een mondmasker door trainers is niet nodig.
  • Kinderen tot 13 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.
  • Enkel wanneer je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel voor publiek wordt overschreden en waarbij men niet met het Covid Safe Ticket werkt, ben je verplicht om een mondmasker te dragen. Zolang men zit op een permanente zitplaats of tijdens het eten of drinken kan dit tijdelijk worden afgezet. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement. Zie hiervoor ook de richtlijnen in het Covid Event Risk Model.