De hoofddoelstelling is de jeugdspelers degelijk opleiden en begeleiden zodat zij over een goede basis beschikken die hen toelaat hun aanwezige talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten. Op die manier wordt een continue doorstroming naar boven toe gegarandeerd. Steunend op een goede traditie op het gebied van jeugdbeleid en omgeven door meerdere clubs in de regio, wil FC Sint-Joris Sleidinge bovenstaand streefdoel verwezenlijken in een boven alles “kindvriendelijke omgeving” waarin iedere medewerker en speler het plezier en kameraadschap in alle lagen van de club niet uit het oog mag verliezen. FC Sint Joris Sleidinge is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers, kortom mensen met een hart voor het Sleinse voetbal.

Het vrijwilligerswerk vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club. Het uitgangspunt bij dit alles is dat we ‘voetbal spelen’ en ‘voetbal beleven’ bij FC Sint Joris Sleidinge maximaal toegankelijk willen maken voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van FC Sint Joris Sleidinge